Vittoria Femjoy

Vittoria Femjoy
  • Aliases: Valentina, Vittoria
  • Ethnicity: Caucasian
  • Birthday: 30 November -0001
  • Eye: Hazel
  • Hair: Brown
  • Cup: B