Grety Karups

Grety Karups
  • Aliases: Grety
  • Ethnicity: Caucasian
  • Birthday: 30 November -0001
  • Eye: Grey
  • Hair: Red
  • Cup: B